Privacyverklaring


Persoonsgegevens die wij verwerken:

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@mediumdiana.nl, dan zullen wij deze informatie verwijderen.

Waarom we gegevens nodig hebben
Medium Diana verwerkt jouw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:
- Je te kunnen bellen of emailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

Hoe lang we gegevens bewaren

Medium Diana zal je persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen met anderen
MEDIUM DIANA VERSTREKT GEEN GEGEVENS AAN DERDEN.

In kaart brengen websitebezoek
Medium Diana gebruikt geen cookies.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@mediumdiana.nl.